Náš team pozostáva zo študovaných grafikov a copywriterov. S tvorbou vektorovej grafiky a logotypov máme niekoľkoročné skúsenosti a venujeme sa kreovaniu doménových názvov. Myšlienka založiť portál domenia.sk vznikla pri práci v reklamnej agentúre, kde prichádzali klienti, ktorí vedeli v čom chcú podnikať, no potrebovali pomôcť zvoliť vhodný názov pre svoju firmu a samozrejme, čo je v dnešnej dobe obzvlášť dôležité, aj fungujúci doménový názov. Domenia Vám ponúka názov firmy, doménu a logo v jednom. Celý proces kreovania doménového názvu u nás začína zvolením hlavnej oblasti podnikania, z toho sa odvíjajú kľúčové slová pre doménu a pri brainstormingu vznikajú rôzne variácie domény. Dôraz kladieme na dobrú výslovnosť a fonetiku, krátkosť doménového názvu a dobrú zapamätateľnosť domény. Ďalej nasleduje overovanie dostupných domén a ich registrácia. Tento proces je dosť zdĺhavý, keďže online priestor je stále viac a viac prehustený a najpoužívanejšie domény s národnou koncovkou .sk, sú zároveň aj najobsadenejšie. Keď je zvolený názov domény a doména je zaregistrovaná, nastupuje práca grafika, ktorý sa snaží zhmotniť doménu do logotypu. Používa pri tom typografické znalosti, kreativitu a estetiku. Zásada pri tvorbe logotypov je, že čím je logo jednoduchšie, tým je ľahšie identifikovateľné pre koncových zákazníkov a použiteľné pre rôzne tlačové techniky. Našim klientom v základe neponúkame vypracovanie dizajn manuálu a firemnej identity, keďže tento proces si vyžaduje dlhší čas práce a stojí v zásade niekoľko tisíc eur. Samozrejme, vieme ho po dohode s klientom vypracovať. Domenia Vám ponúka jednoduchú, rýchlu a cenovo prijateľnú službu, kde si jedným klikom zabezpečíte názov pre Vašu firmu, kvalitnú zapamätateľnú doménu a logotyp pre Váš úspešný projekt.

X