auten.sk

990,00  s DPH

Zaujímavý font s elegantnou verzálkou na začiatku pôsobí veľmi symetricky a harmonicky.
Harmóniu narúša biela linka v hornej mínuskovej doťažnici. Zaujímave skosenia a zaoblenia
na pätkách jednotlivých znakov pôsobia osviežujúco. Názov je využiteľný pre spoločnosť
z oblasti automotiv prípadne z oblasti autentifikácie, autorizácie.
Krátky, ľahko zapamätateľný a foneticky dobre znejúci názov.